A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDEKİ YAYINLAR


1. Yılmaz N.F, Eyercioğlu Ö., “Application of UBET in the Prediction of Forging Load for Axisymmetric Forging, International Journal of Advanced Manufacturing Systems, V.6, I.1, p.1-11, 2003. ISSN: 1536-2647

2. Yılmaz N.F, Eyercioğlu Ö., “A Knowledge Based Reverse Engineering Tool for Near Net Shape Axisymmetric Forging Die Design”, Journal of Mechanika, No 5(73), p.65-73, ISSN: 1392-1207, October, 2008. WOS:000261079000011

3. Yılmaz N.F, Eyercioğlu Ö., “An Integrated Computer-Aided Decision Support System for Die Stress and Dimensional Accuracy of Precision Forging Dies”, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, V.40, p.875-886, February, 2009. DOI: 10.1007/s00170-008-1402-z, ISSN: 0268-3768, WOS:000263060600004

4. Eyercioğlu Ö., Kütük M.A, Yılmaz N.F, “Shrink Fit Design for Precision Gear Forging Dies”, Journal of Materials Processing Technology, V.209,  p.2186-2194, February, 2009. DOI: 10.1016/j.jmatprotec.2008.05.016, ISSN: 0924-0136, WOS:000263802100068

5. Yılmaz N.F, Öztürk, M., “Improvement of Mechanical Properties of AL1070 Alumunium by the Addition of Borax Under Different Holding Conditions”, Materials Science and Engineering Technology (Materialwissenschaft und Werkstofftechnik), V.43, N0.12, p.1006-1018, December, 2012. DOI:10.1002/mawe.201200936, WOS:000314182700003, ISSN: 0933-5137

6. Yılmaz N.F, Çelik, A.İ., “Investigation of the Effecting Parameters on Load Requirement of Cross Wedge Rolling Die Design- Çapraz Kamalı Haddeleme Kalıp Tasarımında Uygulanması Gereken Kuvvet Üzerine Etki Eden Parametrelerin İncelenmesi”, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, (Türkçe), Vol 28, No 3, 501-511, October, 2013. ISSN: 1300-1884, eISSN: 1304-4915, WOS:000325158900008

7. Yılmaz N.F, Hamza A.A., “Effect of Process Parameters on Mechanical and Microstructural Properties of Arc Stud Welds”, MP Materials Testing, Vol 56, No 10, p.806-811, October, 2014. DOI 10.3139/120.110629, ISSN 0025-5300 (Presented during ICWET’14 Manisa/Türkiye)


B. ULUSLARARASI SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ


1. Doğan C., Yılmaz N.F, Sarıtaş S., “Investigation of the Factors Affecting Metal Powder Production by Electric Arc Atomization”, Powder Metallurgy World Congress & Exhibition, 18-22 October, p.135-140, 1998, Granada/İspanya

2. Yılmaz N.F, Eyercioğlu Ö., Dereli T., “Computer Aided Determination of Forgeable Geometry for Near Net Shape Axisymmetric Forging”, 2nd International Conference and Exhibition on Design and Production of Dies and Molds, 21-23 June, 2001, Kuşadası/Türkiye.

3. Binici H., Yılmaz N.F, “Corrosion Resistance of Reinforcement Steels in PCC-Basaltic Pumice-GBFS Cement”, IX International Conference on Corrosion and Concrete Protection, p.421-431, 22-25 September, 2004, Ankara/Türkiye

4. Yılmaz N.F, Önal S., “Farklı Karışım Oranlarına Sahip Al-B Bileşiğinin Mekanik Özelliklerinin Araştırılması”, 4th International Powder Metallurgy Conference, p.731-742, 18-22 May, 2005, Sakarya/Türkiye

5. Yılmaz N.F, Öztürk, M., “The Effect of Borax Addition and Holding Conditions on Mechanical Properties of Cast Al-B Alloys”, 6th International Powder Metallurgy Conference, 5-9 October, 2011, p.39-44, Ankara, Türkiye

6. Yılmaz N. F, Çelik A.İ., “Influences of Cross Wedge Rolling Parameters on Load Requirement Using ANOVA and Taguchi Methods”, 8th International Symposium on Intelligent and Manufacturing Systems, 27-28 September, 2012, p.791-805, Antalya/Türkiye

7. Yılmaz N. F, Fuhaid M.S., “Reduction of Weld Decay Effect of Stainless Steels Used in Medical and Food Sector that Weld by TIG Process”, METECH’13 International Conference on Innovative Materials & Structures in Metallurgical Engineering, 11-14 September, 2013, p.167-174, İstanbul/Türkiye

8. Yılmaz N. F, Hamza, A.A., “Investigation of Arc Stud Welding Process Parameters on Mechanical and Microstructural Properties”, ICWET’14, 3th International Conference on Welding Technologies and Exhibition”, 21-23 May 2014, p.363-374, Manisa/Türkiye (Selected paper to publish in MP Materials Testing)

 

C. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDEKİ YAYINLAR


1. Yılmaz N.F, Fedai Y.,Metal Tozu Üretiminde Yeni Bir Yöntem Dondelark Yöntemi”, Makine Tasarım ve İmalat Dergisi, C:6, Sayı:1, 42-49, Mayıs, 2004.

2. Yılmaz N.F, Çağlar, A.F.,Makina İmalat Sanayinde Markalaşma Sorunları”, MakineTek, Sayı 93, 82-87, Temmuz 2005.

3. Yılmaz N.F, “Petrol ve Doğal Gaz Boru Hatları Üzerine Genel Bir Değerlendirme”, Tesisat Mühendisliği Dergisi, Sayı 87, 4-14, Haziran, 2005.

4. Yılmaz N.F, Demir, Y., “Doğal Gaz Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonları”, Tesisat Mühendisliği Dergisi, Sayı 93, 20-28, Haziran, 2006.

5. Yılmaz N.F, Eyercioğlu Ö.,Silindirik Tip Çapaksız Dövme Kalıplarının Tasarımında Bir Uzman Sistem Uygulaması”, Makine Tasarım ve İmalat Dergisi, C:8, Sayı:1, 1-10, Mayıs 2006.

6. Yılmaz N. F, Bozgeyik A., Göv K., “Çapraz Kamalı Haddeleme Tezgahı Tasarım ve İmalatı”, Mühendis ve Makina Dergisi, Cilt 49, Sayı: 577, 7-15, Şubat, 2008.

7. Kanca, E., Yılmaz N. F, Eyercioğlu Ö., “Yüksek Enerjili Şekillendirme (YEŞ) Presleri”, Metal Makina Dergisi, Sayı:171, 420-423, Haziran, 2008.

 

D. ULUSAL SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ


1. Yılmaz N.F, Doğan C., “Elektrik Ark Yöntemiyle Metal Tozu İmalatına Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi”, 1. Ulusal Toz Metalürjisi Konferansı, 16-17 Eylül, 1996, p. 357-366, Ankara/Türkiye.

2. Yılmaz N. F., Çakır, V., Güneş, M.H., “Makine İmalat Sanayinde Markalaşma ve Marka Tescili”, Marka Yönetimi Sempozyumu, 14-15 Nisan, 2005, 277-281, Gaziantep/Türkiye.

3. Çavuş, M.F., Yılmaz N. F, “Marka Yaratma Sürecinde Halkla İlişkiler”, Marka Yönetimi Sempozyumu, 14-15 Nisan, 2005, p. 39-44, Gaziantep/Türkiye.

4. Yılmaz N. F, Dereli T., Çağlar A.F., “Yeni Bir İleri Teknoloji Üretim Metodu: Çapraz Kamalı Haddeleme”, 3. Makine Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, 16-17 Eylül, 2005, p. 77-83, Konya/Türkiye.

5. Yılmaz N. F, Eyercioğlu Ö., “Hassas Dövme Kalıplarının Tasarımında Bilgisayar Destekli Tümleşik Karar Sistemi”, TİMAK-Tasarım İmalat Analiz Kongresi, 26-28 Nisan, 2006, p. 245-255, Balıkesir.

6. Eyercioğlu Ö., Yılmaz N. F, Dereli T., “Aşındırıcı Akışkanla Yüzey İşleme”, TİMAK-Tasarım İmalat Analiz Kongresi, 26-28 Nisan, 2006, p. 256-263, Balıkesir.

7. Yılmaz N. F, Bozgeyik A., Gov K., “Çapraz Kamalı Haddeleme Tezgahı Tasarım ve İmalatı”, 4. Makine Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, 24-25 Kasım, 2007, p.3-14, Konya/Türkiye.

8. Kanca, E., Yılmaz N. F, Eyercioğlu Ö., “Yüksek Enerjili Şekillendirme (YEŞ) Presinin Tasarımı ve İmalatı”, 4. Makine Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, 24-25 Kasım, 2007, p.75-82, Konya/Türkiye.

9. Yılmaz N. F, Çelik A.İ., Olguner S., “Çapraz Kamalı Haddeleme Parametrelerinin Optimizasyonu”, TİMAK-Tasarım İmalat Analiz Kongresi, 437-446, 11-12 Kasım, 2010, Balıkesir.

10. Yılmaz N. F, Tanrıöver G., Çelik A.İ., Olguner S., “Çapraz Kamalı Haddeleme İşleminde Tersine Mühendislik”, TİMAK-Tasarım İmalat Analiz Kongresi, 404-446, 11-12 Kasım, 2010, Balıkesir.

11. Yılmaz N. F, Çelik A.İ., “Çapraz Kamalı Haddeleme Kuvvet Analizi”, 6. Makine Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, 149-158, 22-23 Ekim, 2011, Konya/Türkiye.

 

E. YAYINLANAN KİTAPLAR


1. Yılmaz N.F, “Uygulamalı AutoCAD”, Seçkin Yayınevi, Ankara/Türkiye, 1998.